W jakim celu przeprowadza się audyt w firmie?

Audyt to jedno z najczęściej spotykanych narzędzi kontroli w firmie czy organizacji. Choć często wydaje się wydarzeniem nieprzyjemnym czy stresującym, to wizyta specjalisty dokonującego oceny przedsiębiorstwa może przynieść firmie wiele korzyści. W przypadku pozytywnego wyniku można kształtować wizerunek wiarygodnego partnera, który we właściwy sposób rozwija swoje przedsiębiorstwo i gospodaruje powierzonymi mu środkami. Wskazanie punktów do poprawy pozwala natomiast usprawnić system w przyszłości i poprawić funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt?

Zgodnie z definicją jest to systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu czy nawet pojedynczego projektu albo produktu. W trakcie jego przeprowadzania aspekt podlegający audytowi – a więc organizacja, system, projekt lub produkt – badany jest pod względem zgodności z normami, prawem, standardami czy innymi punktami odniesienia. Badanie przeprowadzane jest przez audytora, czyli osobę zobowiązaną do dokonania niezależnej oceny. Sprawuje on nadzór, przeprowadza badania i sporządza raporty. Dokonuje również analiz, które w sposób ogólny odnoszą się do wad i zalet badanego podmiotu – bez personalnego wskazywania osób odpowiedzialnych za różne błędy. Na końcu następuje spotkanie podsumowujące. Wówczas przedstawiane są dobre praktyki w firmie, ale również wszystkie niezgodności czy błędy, które wymagają podjęcia działań naprawczych w przyszłości.

Jak może być przeprowadzana kontrola?

Dwa podstawowe rodzaje audytu to zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy z nich jest badaniem przeprowadzanym przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, niezależnych od danej jednostki. Wykonywany jest stosunkowo rzadko. Stałym elementem funkcjonowania firmy jest natomiast audyt wewnętrzny (realizowany przez Pwc). Pomaga lepiej zorganizować przedsiębiorstwo i osiągnąć zamierzone cele dzięki dokonywaniu systematycznych ocen i wskazywaniu możliwości doskonalenia wprowadzonych w firmie procesów. Ze względu na obszar zainteresowania kontroli można dokonać także rozróżnienia chociażby na audyt ekologiczny, energetyczny, finansowy, marketingowy czy wiele innych.

Comments are closed.