Po co nam zarządzanie ryzykiem?

Zgodnie z definicją zarządzanie ryzykiem to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. Inaczej są to skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w stosunku do ryzyka. Nie ma możliwości, aby prowadząc działalność całkowicie wyeliminować ryzyko. Można jednak – a nawet trzeba – podjąć kroki, które pozwolą to ryzyko zminimalizować. Właśnie po to w firmach wdraża się proces zarządzania ryzykiem, czyli rozpoznaje się i próbuje zapobiegać pewnego rodzaju zagrożeniom, a następnie kontroluje poziom ryzyka. W jaki sposób przebiega ten proces?

1. Główne etapy

Proces ten dzieli się na etapy:

 • na początku niezbędne jest zidentyfikowanie ryzyka, które wynika z konieczności poznania rodzaju i przyczyny występującego w firmie problemu,
 • następnie należy sprawdzić prawdopodobieństwo jego wystąpienia i możliwe wynikające z tego konsekwencje, a więc konieczny jest pomiar ryzyka,
 • w kolejnym etapie musimy znaleźć metody, które mogą zredukować lub zminimalizować to ryzyko,
 • ostatnim krokiem jest sprawdzenie, na ile podjęte działania są skuteczne, a więc kontrola i ciągłe monitorowanie ryzyka.

2. Cele

Głównym celem jest z pewnością zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowanych przez firmę działań. Ponadto chodzi o podejmowanie takich decyzji, które pozwolą na uzyskanie przez podmiot dobrych wyników finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka na poziomie, który jest do zaakceptowania. Osiągnięcie tych celów jest możliwe tylko przy ciągłym i systematycznym stosowaniu w firmie zarządzania ryzykiem.

3. Jakie wybrać techniki zarządzania ryzykiem?

Aby zarządzanie ryzykiem było skuteczne musimy właściwie i umiejętnie ocenić występujące w podmiocie ryzyko. Służą do tego różne techniki identyfikacji ryzyka, a najpopularniejsze i sprawdzone to:

 • listy kontrolne,
 • listy obszarów,
 • analiza założeń,
 • diagramy przyczynowo – skutkowe,
 • analiza ograniczeń,
 • techniki grupowe.
  Natomiast w celu oszacowania występowania ryzyka możemy posłużyć się technikami:
 • drzewa prawdopodobieństwa,
 • macierz prawdopodobieństwo/wpływ.

Skuteczne poznanie firmy, jej działań i wynikających z tego zagrożeń może pozwolić na efektywne prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem. A to jest najlepszy sposób na ograniczenie istniejącego ryzyka do takiego poziomu, aby uzyskać jak największe zyski – a z drugiej strony zminimalizować ryzyko ponoszonych strat.

Comments are closed.