Kalkulator PPK

Ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych przewiduje automatyczne wypłacanie środków pod postacią świadczenia emerytalnego. Choć dla wielu osób jest to jeszcze daleka przyszłość, to już teraz możemy dowiedzieć się, ile zaoszczędzimy przystępując do Planów Kapitałowych. Portale powiązane z zarobkami i wynagrodzeniem wprowadzają opcję „Kalkulatora PPK”, dzięki któremu dowiemy się, jak zmieni się nasza obecna i przyszła sytuacja finansowa. Jakich informacji możemy się spodziewać oraz jak obliczyć wysokość przyszłej wypłaty z tytułu Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Pierwsza część kalkulatora dotyczy wieku naszego przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (więcej na stronie pwc.pl) oraz planowego zakończenia odkładania środków. W przypadku wieku możemy wybrać wartość od 18 do 60 roku życia, zaś zakończenie możemy zaplanować na wiek od 60 do 69 lat. W następnej kolejności możemy wybrać procent zgromadzonej kwoty, która ma być jednorazowo wypłacona w momencie zakończenia oszczędzania – przedział od 0 do 100%. Należy pamiętać, że jednorazowa wypłata wyższa niż 25% zostanie objęta tzw. podatkiem Belki, czyli opodatkowaniem od zysków kapitałowych. Jeżeli wybierzemy sumę mniejszą niż 100%, możemy zadecydować, przez jak długi okres czasu będziemy wypłacać pozostałą część środków zaoszczędzonych z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tutaj możemy wybrać okres od roku do 40 lat.

Druga część kalkulatora to pola związane z wynagrodzeniem, udziałem poszczególnych stron oraz zakładane wzrosty wynagrodzenia i zakładany zwrot z inwestycji. Na początku podajemy nasze wynagrodzenie całkowite brutto. Wynagrodzenie to jest rozumiane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Następnie wybieramy wymiar składki pracodawcy oraz pracownika wyrażonej w procentach. Dla pracodawcy wartości kształtują się w przedziale od 1,5 do 4%, zaś pracownika 0,5% (najniżej opłacane stanowiska) oraz od 2 do 4%. W kolejnym kroku podajemy zakładany wzrost wynagrodzenia wyrażonej jako procent wynagrodzenia całkowitego brutto podawanego na początku drugiej części kalkulatora. Domyślna wartość wynosi 2,8%, jednak zakładany wzrost wynagrodzenia może przyjąć dowolną wartość nieujemną. Ostatnim krokiem jest podanie zakładanego zwrotu z inwestycji – domyślna wartość to 3,5%.

Kalkulator taki jest prosty w obsłudze dzięki intuicyjnej nawigacji, kompleksowym wskazówkom i instrukcji postępowania w poszczególnych krokach. Korzystanie z niego może się okazać szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy zastanawiamy się, czy Pracownicze Plany Kapitałowe faktycznie podwyższą nasze świadczenie emerytalne.

Comments are closed.