Jakie korzyści płyną z restrukturyzacji?

Choć restrukturyzacja konieczna jest w momencie, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w złej sytuacji finansowej, słowo to nie powinno kojarzyć się negatywnie. Dzięki możliwości jej przeprowadzenia przedsiębiorcy mają bowiem szansę odbudowania swojej pozycji na rynku, poprawienia relacji z kontrahentami, a przede wszystkim – uniknięcia ogłoszenia upadłości.

Po co przeprowadzać restrukturyzację?

Główna zaleta, z którą wiąże się restrukturyzacja, to czas – pwc.pl/pl/restrukturyzacja-upadlosc.html. W momencie rozpoczęcia postępowania zawieszane są trwające egzekucje, a nowe nie mogą być wszczynane. Niejednokrotnie już to zapewnia dłużnikowi możliwość poprawy swojej sytuacji i uregulowanie zaległości. Zyskuje też w ten sposób większy komfort psychiczny i poczucie, że firmę można jeszcze odratować oraz szansę na dokonanie zmian organizacyjnych. Wstrzymanie egzekucji stwarza możliwość wynegocjowania korzystnych warunków spłaty i wyjścia z trudnej sytuacji bez zakańczania działalności. Również dla wierzycieli to często dobre rozwiązanie. Dzięki ustaleniu planu spłaty realnego do zrealizowania mają oni znacznie większe perspektywy na finalne uzyskanie swoich należności. Nie wspominając już o możliwości uniknięcia zbędnych kosztów związanych z prowadzeniem procedury egzekucyjnej.

Restrukturyzacja chroni przed upadłością

W przepisach przewidziano kilka narzędzi skutecznie chroniących firmę przed agresywnymi działaniami wierzycieli. Restrukturyzacja otwiera także drogę do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania w ramach pomocy publicznej. Ponadto w ustawie wskazano, że restrukturyzacja ma opierać się na założeniach ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz poszanowaniu praw wierzycieli. Możliwe to jest między innymi dzięki odpowiednim instrumentom prawnym, oddzieleniu restrukturyzacji od upadłości, by wyzbyć się negatywnych skojarzeń w obrocie gospodarczym, zwiększeniu uprawnień aktywnych wierzycieli, a także zwiększeniu szybkości postępowania i wprowadzeniu mechanizmów mających przynieść większą efektywność.

Comments are closed.