Czy IPO zawsze się opłaca?

Debiuty spółek na giełdach papierów wartościowych to pasmo zarówno spektakularnych sukcesów, jak i porażek. To, w jaki sposób ukształtują się notowania debiutującej spółki jest uzależnione nie tylko od jej realnej wartości, ale również sposobu, w jaki IPO zostało dokonane.

Czym jest IPO?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie najważniejsze, czyli czym jest IPO (ang. Initial Public Offering)? W dużym uproszczeniu IPO to pierwsza oferta publiczna stworzona przez spółkę debiutującą na giełdzie papierów wartościowych.

Oczywiście oferta polega na sprzedaży wcześniej wycenionych akcji spółki. Z godnie z polskim prawodawstwem, aby móc mówić o IPO konieczna jest sprzedaż akcji co najmniej 150 różnym podmiotom. Dlaczego firmy decydują się na ten krok?

Nie zawsze same korzyści

W dużym uproszczeniu plan IPO z firmą Pwc ma służyć przede wszystkim w uzyskaniu nowego kapitału, który pokryć miałby tzw. cele emisyjne. Najczęściej jest to inwestycja w modernizację spółki lub w jej ekspansje zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Oczywiście debiutująca na giełdzie spółka zawsze uzyska „jakiś” kapitał, aczkolwiek w skrajnych przypadkach może się okazać, że koszt uzyskania kapitału był wyższy, aniżeli suma uzyskanych środków.

W tak skrajnej sytuacji mamy również do czynienia z dramatycznym spadkiem wartości oferowanych akcji oraz obniżeniem poziomu zaufania ze strony potencjalnych partnerów biznesowych. Jednym z takich przypadków był debiut dekadę temu spółki z branży motoryzacyjnej IZNS Iława. Był to jeden z najgorszych debitów w historii polskich giełd papierów wartościowych. Notowania akcji spółki w ciągu jednego dnia spadły blisko o 74, 07%.

Innym przykładem z ostatnich lat jest znana wszystkim spółka Inpost. Na przestrzeni pięciu lat notowania spółki straciły ponad połowę swojej wartości. Chociaż firma uzyskała sporą ilość środków na cele emisyjne, to związało się to m.in. z obniżeniem poziomu zaufania do firmy ze strony inwestorów. Problem słabych debiutów dotyczy również notowań spółek, które wchodziły na polską giełdę papierów wartościowych zarówno w 2018, jak i w 2019 roku.

Udane debiuty

Oczywiście przytoczone spółki to skrajne przypadki mające na celu ukazać, że IPO nie zawsze jest opłacalne. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których firmy nie przygotowały się odpowiednio do pierwszego prospektu emisyjnego.

W przypadku dobrze przeprowadzonego debiutu można liczyć na łatwe uzyskanie środków na cele emisyjne oraz na zwiększenie zaufania ze strony potencjalnych inwestorów oraz partnerów biznesowych.

Comments are closed.