Co to jest IP Box i dlaczego warto z niego korzystać?

IP box jest preferencyjnym rodzajem opodatkowania dochodów, które uzyskuje się ze sprzedaży usług albo produktów wytwarzanych w oparciu o tak zwane prawo intelektualnej własności. Rozwiązanie ip box służyć ma zwiększaniu atrakcyjności prowadzenia na terenie naszego kraju działalności o charakterze rozwojowo-badawczym. Ma zachęcić właścicieli firm do odważnego poszukiwania biznesowego potencjału w prawach do własności intelektualnej. Jest to zatem istotny krok na drodze do gospodarki, która opiera się na wiedzy. 

Kto będzie mógł skorzystać z ip box? 

Właściciele firm osiągających dochody z tytułu prawa do własności intelektualnej, które zostało uzyskane na drodze działalności rozwojowo-badawczej albo usług B+R kupionych od innego podmiotu, ale opatentowanych przez siebie, będą mogli skorzystać z omawianej stawki podatku PIT albo CIT. Warunek konieczny celem korzystania z ip box to prowadzenie działalności o charakterze rozwojowo-badawczym mającej związek z wytwarzaniem, ulepszaniem albo rozwijaniem kwalifikowanego prawa do intelektualnej własności. 

IP box – co ma na celu? 

Celem rozwiązania IP box, będzie: 

  • pobudzanie inwestowania w badania oraz rozwój przedsiębiorstw, które skorzystały wcześniej z funduszy europejskich na poczet rozwijania swoich jednostek rozwojowo-badawczych,
  • zwiększenie ilości osób zatrudnionych w sektorze rozwoju i badań,
  • zwiększanie świadomości firm w zakresie praw IP w roli potencjalnego źródła dochodów,
  • zwiększenie ilości patentowych zgłoszeń i patentów, które wydawane są przez Patentowy Urząd w naszym kraju, jak i ilości patentów międzynarodowych i europejskich uzyskanych przez podmioty krajowe. 

IP Box zaliczane jest do elementów prorozwojowej polityki, które funkcjonują w wielu różnych krajach stawiających na innowacyjność w roli koła napędowego w gospodarce. Jest także odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców, które zgłaszane są podczas prowadzenia prac nad tak zwaną Białą Księgą Innowacyjności. 

Comments are closed.