Reforma kodeksu spółek handlowych – co należy o niej wiedzieć?

Nowelizacja KSH, która pojawiła się w 2022 roku, nie była dla nikogo zaskoczeniem. W szczególności, że były to zmiany, które były zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto spojrzeć na to, co weszło oficjalnie w życie 13 października 2022 roku. Czego mogą tak naprawdę spodziewać się spółki handlowe?

Obszary do zmiany

Reforma KSH (https://jdp-law.pl/reforma-ksh/) skupiła się w głównej mierze na kilku obszarach. Mowa tutaj dokładnie o: prawie grup spółek, zmianach odnoszących się do przepisów, jakie obowiązują w radach nadzorczych tychże spółek. Mowa tutaj także o takich obszarach jak: przepisach odnoszących się do zarządów spółek kapitałowych, rozszerzeniu katalogu przestępstw, czy też wprowadzeniu nowych przepisów, które dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Jest tego całkiem sporo. Jeżeli ktoś jednak ma przy sobie dobrą kancelarię prawną, nie musi się obawiać zmian, jakie trzeba wprowadzić w określonym czasie.

reforma ksh

Czego można się dowiedzieć?

Zmian jest całkiem sporo. Można się z nich m.in. dowiedzieć, że do obrotu weszło pojęcie „interesu grupy spółek”, Członkowie rady nadzorczej, zarządu zostali zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby stać się konsekwencją wykonania wiążącego polecenia. Trzeba jednak udowodnić, że działali w interesie spółki. Jeżeli tak nie było, odpowiedzialność nadal będzie na nich spoczywać. Zgodnie z nowymi zmianami, istnieje również możliwość pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności odszkodowawczej względem spółki zależnej, wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych, w określonych przypadkach, jakie opisane są w reformie.

Comments are closed.