Podatek u źródła

Nie każdy wie o istnieniu takiej formy podatku. W poniższym artykule postaram się wyjaśnić czym się charakteryzuje, kogo tak naprawdę dotyczy i kiedy ma zastosowanie.

Podatek u źródła jest specyficzną formą podatku CIT. Można nim opodatkować przelewy transgraniczne wypływające z kraju, które wynikają z takich tytułów jak odsetki, należności licencyjne, a także wybrane usługi niematerialne czy też dywidendy.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła ma na celu wprowadzenie bardziej rygorystycznego opodatkowania powyższych kwestii, a przede wszystkim transferów środków finansowych, które wypływają ze spółek poza granice naszego kraju w ramach grupy kapitałowej.

Dywidendy, które są wypłacane przez polskie spółki to jeden z rodzajów płatności, który może podlegać podatkowi u źródła. Dlatego też, spółki które planują dystrybucję zysków w 2019 r. koniecznie powinny wziąć pod uwagę zmiany wprowadzone w regulacjach dotyczących poboru podatku u źródła (inaczej WHT). Należy zachować należytą staranność oraz upewnić się, czy zachodzą odpowiednie przesłanki do zastosowania zwolnienia albo obniżonej stawki WHT są spełnione.

Najczęściej niezbędne w tym zakresie jest uzyskanie wiedzy w temacie struktury właścicielskiej, czyli sprawdzenie kto jest tak naprawdę rzeczywistym właścicielem dywidendy. Na tej podstawie możliwe będzie podjęcie decyzji o kolejnych działaniach, które umożliwiają zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła lub pobranie go w należytej wysokości.

Na podstawie uzyskanych danych i informacji należy podjąć decyzję o charakterze dalszych działań przygotowawczych, które zmierzać będą do prawidłowego rozliczenia dywidendy z perspektywy podatku u źródła (WHT) – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/miedzynarodowe-prawo-podatkowe/podatek-u-zrodla.html. Działania te powinny zmierzać do uzyskania opinii możliwości zastosowania zwolnienia albo kwestii przygotowania oświadczenia o tym, że spełnione zostały warunku wymagane do zwolnienia.

Kwestie podatkowe zawsze wymagają szczegółowej analizy i skrupulatnego podejścia do sprawy. Zbyt pochopne podejmowanie decyzji może nas narazić na zbędny stres i problemy. Możliwe są też sankcje finansowe, polegające na dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w podatku u źródła.

Comments are closed.