Na czym polega audyt wewnętrzny?

Wdrożenie audytów wewnętrznych jest dla wielu firm szansą na uniknięcie nieprawidłowości. Należy podkreślić, że kontrole powinny być wykonywane systematycznie. Mają one na celu zidentyfikowanie błędów na wczesnym etapie.

Priorytetem jest oczywiście utrzymanie efektywnego funkcjonowania firmy. Niektórzy uważają, że stanowią one wsparcie dla osób zarządzających oraz decyzyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz mogą one podejmować trafne decyzje związane z rozwojem biznesu.

Obiektywna ocena wydajności

Audyt wewnętrzny powinien mieć obiektywny charakter, gdyż tylko wtedy przyniesie oczekiwane rezultaty – www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt-wewnetrzny.html. Ważne jest to, aby został przeprowadzony przez specjalistów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia. Dzięki niemu możliwa jest obiektywna ocena wydajności przedsiębiorstwa. Wykrycie błędów oraz słabych stron ułatwia ich skuteczne wyeliminowanie. Być może konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian, dzięki którym wartość przedsiębiorstwa wzrośnie.

Oczywiście audyt pozwala również ocenić, czy realizowane działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Jeśli nie, to należy zdiagnozować przyczyny, a następnie zaproponować sposoby na ich eliminację. Warto wspomnieć, że kontroli nie przeprowadza się już po zaistnieniu zjawisk niepożądanych. Mają one uchronić przed ich wystąpieniem, a także zminimalizować ryzyko nietrafionych decyzji zarządczych. Priorytetem jest to, aby badania były przeprowadzane przez osoby niezależne, które mogą pozwolić sobie na przedstawienie rzeczywistego stanu działalności. Nie zawsze jest to oczywiste.

Systematyczne audyty wewnętrzne

Audyty wewnętrzne nie mają większego sensu, jeśli są one przeprowadzane w sposób nieregularny. Tylko systematyczność umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów. Należy wziąć pod uwagę, że sytuacja w przedsiębiorstwie dynamicznie się zmienia. Właśnie dlatego organizacje wyznaczają nowe cele strategiczne, których realizacja bywa sporym wyzwaniem. Jednocześnie firma musi stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów (cele zgodności). Wyróżnia się również cele sprawozdawczości oraz operacyjne.

Niewłaściwie wykorzystywanie zasobów może generować spore straty. Kontrole przeprowadzane wewnątrz organizacji pozwalają je ograniczyć. Każdy audyt powinien zostać zaplanowany w sposób kompleksowy – za jego organizację odpowiada przede wszystkim kierownictwo. Kolejnym etapem jest przeprowadzenia badań oraz sporządzenie raportów i analiz. Otrzymane wyniki są przedstawiane osobom zarządzającym, czy też upoważnionym pracownikom.

Comments are closed.