CUW przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zadania i korzyści

Centralizacja działalności podmiotów realizujących określone usługi, nie dotyczy wyłącznie podmiotów prywatnych lub samorządowych. Centrum Usług Wspólnych działa również przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jakie są jego zadania i jakie przykładowe korzyści przynosi jego działanie? Jakie ma ono przełożenie na koszty funkcjonowania Kancelarii?

CUW – realizowane zadania

Centrum Usług Wspólnych, które działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to podmiot powołany do życia z dniem 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się ono głównie zamówieniami publicznymi i realizuje – na rzecz podmiotów rządowych – usługi o charakterze poligraficznym. Oprócz tego Centrum zajmuje się również realizacją usług związanych z obsługą parku motoryzacyjnego Kancelarii. Pracownicy podmiotu zajmują się między innymi serwisowaniem wspomnianych pojazdów, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – pomagają w procesie nabycia samochodów na potrzeby Kancelarii. Wreszcie CUW zajmuje się również organizacją wszelakich szkoleń, realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Centrum pomaga również w organizacji jej funkcjonowania.

Rządowe CUW – najważniejsze korzyści

Według danych przedstawionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, działające przy niej Centrum Usług Wspólnych, znacznie wpłynęło na usprawnienie pracy tegoż podmiotu. Poprawa ta wynikała przede wszystkim z faktu zwiększenia efektywności działań poszczególnych podmiotów rządowych, poprzez scedowanie na Centrum znacznej części ich obowiązków. Efektywność ta przełożyła się nie tylko na sprawniejsze funkcjonowanie Kancelarii i innych, tożsamych z nią podmiotów, ale też – na znaczące zredukowanie kosztów jej działalności.

O jakich oszczędnościach mowa? Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez stronę rządową, można powiedzieć, że sięgnęły one – zwłaszcza w niektórych obszarach – nawet 40 procent. Jest to bardzo dużo, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę skalę wydatków Kancelarii i innych, powiązanych z nią organizacyjnie podmiotów gospodarczych. Przekładając to na nasze polskie realia, można dojść do wniosku, że organizacja podobnego CUW na szczeblu prywatnym i samorządowym, pozwala na uzyskanie podobnych korzyści organizacyjnych i majątkowych, wypróbuj ofertę pwc.

Kilka słów podsumowania

Już na szczeblu rządowym widać, jak duże efekty przynosi powołanie do życia Centrum Usług Wspólnych. Na podobne korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy i samorządowcy. Niestety, na rynku wciąż jest niewiele szkoleń, które ułatwiałyby postawienie pierwszych kroków na tym obszarze działalności gospodarczej. Więcej doczytasz artykuł

Comments are closed.