Czym są podatki pośrednie?

Podatki według definicji to obowiązkowe i bezzwrotne świadczenia wpłacane na rzecz państwa, bez żadnego świadczenia wzajemnego. Dzielimy jest na podatki pośrednie i bezpośrednie. Czym są podatki pośrednie? O tym przeczytasz w naszym artykule. 

Podatki pośrednie 

Podatki pośrednie w przeciwieństwie do podatków bezpośrednich nakładane są na dobra i usługi. Podmiotami tego podatku są wszystkie instytucje, które uczestniczą w obrocie towarowym. Płatnikami podatku pośredniego nie są jednak osoby, które bezpośrednio są zobowiązane do jego zapłaty. Płacą go inne podmioty.

Wśród podatków pośrednich wyróżnić możemy:

  • podatek od towarów i usług (VAT);
  • CŁO,
  • podatek akcyzowy.

Jaka jest rola podatków pośrednich?

Jedną z podstawowych funkcji, jaką pełnią podatki pośrednie jest zasilanie budżetu państwa w celu pokrywania potrzeb publicznych. Umożliwia to tworzenie dróg i wielu innych inwestycji, które służą wspólnym dobrom oraz ułatwiają życie obywatelom. Stymulują również mieszkańców danego państwa do kupna określonych dóbr poprzez nakładanie konkretnych stawek podatkowych na różnorodne dobra, obniżanie ich. Zmiana stawki wpływa na popyt. Obniżając ją, można wywołać większe zainteresowanie kupujących, natomiast podwyższając stawkę, można zmniejszyć popyt na dane dobra. 

Podatki pośrednie

Czym charakteryzują się podatki pośrednie?

Każdy z podatków pośrednich nakładany jest na dobra i usługi. Ponadto nie uwzględniają one zdolności płatniczej podatnika. Podatek VAT obejmuje dobra i usługi, a każde z nich objęte mogą być inną stawką podatkową. Wyróżniamy stawkę 0%, 5%, 8%, 23% oraz zwolnienie z podatku VAT. Cło to natomiast podatek nakładany na import, podczas wywozu lub przewozu towaru przez granicę celną danego kraju. Jego celem jest ograniczenie importu w celu ochrony producentów krajowych, ale także zasilanie budżetu państwa. Ostatnim podatkiem jest akcyza, która obejmuje jedynie pewne wyroby konsumpcyjne, chodzi tu np. o wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz energetyczne. Jej nakładanie związane jest nie tylko z potrzebą wpływu pieniędzy do budżetu państwa, ale także ma nakłaniać ludzi do rezygnacji ze spożycia określonych dóbr lub ich wykorzystywania w ograniczonych ilościach. 

Comments are closed.