Complance officer – czym się zajmuje?

Compliance to pojęcie, które w dzisiejszych czasach zrobiło dość dużą karierę. Niewiele jednak osób poza przedsiębiorcami wie, czym właściwie ono jest. Najprościej ujmując, compliance oznacza zgodność działań firmy na każdym polu z przyjętymi normami – prawnymi i pozaprawnymi. Podstawowym narzędziem, które do tego służy, jest audyt. Specjalistę, który go przeprowadza, określa się jako compliance officer. Jakie są jego najważniejsze zadania.

Audyt compliance – co się na niego składa?

Audyt compliance, tak samo jak każdy inny rodzaj audytu bada przede wszystkim to, co zostało określone w jego celach. W praktyce compliance dotyczy trzech najważniejszych obszarów. Są to: przestrzeganie w firmie odpowiednich przepisów prawa, przestrzeganie norm i ustaleń wewnętrznych, które zostały stworzone na użytek tego, konkretnego przedsiębiorstwa, a także przestrzeganie norm społecznych w szerszym ujęciu. Przy tym to ostatnie jest zdecydowanie najtrudniejsze do sprecyzowania i dotyczy przede wszystkim wpływu, jaki działania firmy mają na to, w jaki sposób jest ona postrzegana przez potencjalnych klientów. Audyt oczywiście nie musi dotyczyć wszystkich tych trzech aspektów. Najczęściej ogranicza się do jednego, albo ściśle określonego obszaru działalności przedsiębiorstwa.

Zgodność działań firmy z normami

Najważniejsza jest oczywiście zgodność działań firmy z przepisami prawa. Pod tym względem przed specjalistą przeprowadzającym audyt stawia się wyjątkowo duże wymagania. Konieczna jest bardzo dokładna znajomość prawa, wraz ze wszystkimi jego detalami oraz umiejętność prawidłowej jego interpretacji. Polskie ustawodawstwo to ogromna ilość przepisów, które zdefiniowane są w różnych ustawach i rozporządzeniach. Dla przeciętnego przedsiębiorcy znajomość ich wszystkich to najczęściej wiedza zupełnie niedostępna. Audytor compliance jest więc osobą, której zadanie polega na porównanie praktyk w danej firmie z wymogami prawnymi. Często przed specjalistami od compliance stawia się również zadanie stworzenia konkretnych rozwiązań zaradczych, których celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości.

Czym jeszcze zajmuje się compliance officer? Kwestie prawne to oczywiście nie wszystko. Równie istotne są normy i zasady wewnętrzne. Ich rolą jest najczęściej ujednolicenie procedur na różnych poziomach działalności firmy oraz umożliwienie skutecznej kontroli. Przeprowadzenie profesjonalnego audytu i wypracowanie narzędzi, które pozwalają na lepszą kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych przepisów firmy, prowadzi do większej kontroli nad działaniami, a w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności.

Comments are closed.