W jakim celu przeprowadza się audyt w firmie?

Audyt to jedno z najczęściej spotykanych narzędzi kontroli w firmie czy organizacji. Choć często wydaje się wydarzeniem nieprzyjemnym czy stresującym,...

Po co nam zarządzanie ryzykiem?

Zgodnie z definicją zarządzanie ryzykiem to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka. Inaczej...

Kalkulator PPK

Ustawa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych przewiduje automatyczne wypłacanie środków pod postacią świadczenia emerytalnego. Choć dla wielu osób jest to jeszcze...